Zyd xxx

Posted by / 20-Dec-2015 14:44

„BYDLĘ” – «o człowieku z podkreśleniem jego stron ujemnych» Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.

75 „SZMATA” – «pogardliwie o człowieku mającym słaby charakter» Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.

Załącznikiem do niego uczyniłem moje pismo z dnia 31 marca 2016 r.do Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Pana Łukasza Balcera., którym złożyłem – Załącznik XVIII: „Pan Łukasz Balcer Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce ul.Noakowskiego 4 00-666 Warszawa Dotyczy: i inni/e.” Ponieważ jest możliwe, że w przypadku prowadzenia przeze mnie od dnia r. zostanę umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, w niniejszym e-mail’u przedstawię także, w jakich okolicznościach biegli sądowi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarze psychiatrzy, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla złożyli w czerwcu 2014 r. Przedstawię, na czym polega psychiatryzowanie ofiary patologii sędziów, prokuratorów, byłego RPO Andrzeja Zolla i adw. Jeśli zastanawiacie się Państwo, dlaczego pismo jak wyżej skierowałem do Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, a nie do przedstawicieli władz, na których ciąży obowiązek stania na straży wolności i praw obywatelskich i z których każdy przed objęciem urzędu w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej przysięga uroczyście , że będzie przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, zapoznajcie się, uprzejmie proszę, z uzasadnieniem dla mojego wniosku do prezesa ZG TOZ.wniosek o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej celem ustalenia stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie… Moje osobiste doświadczenia od 1997 roku – gdy sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie zaczęły rozpoznawać sprawę pomiędzy mną i moją żoną o rozwód – z przedstawicielami wszystkich trzech rodzajów władzy uprawniają mnie do wskazania wśród nich – poza zepchniętymi na margines profesjonalistami rzetelnie wykonującymi obowiązki – dwóch kategorii ludzi, tj.W piśmie do prezesa ZG TOZ prezentuję przykłady takowych.

Zyd xxx-44Zyd xxx-87Zyd xxx-2

Zolla, idzie do prokuratora, tam jojczy,labiedzi, łże, użala się nad sobą oraz skarży na swoją ofiarę, a życzliwy mu prokurator sporządza – bywa nawet nie zebrawszy dowodów popełnienia przestępstwa – akt oskarżenia, z którego użytek w zgodzie z oczekiwaniami degenerata i życzliwego mu prokuratora robi sędzia z ferajny.

One thought on “Zyd xxx”

  1. As I mentioned, in the current busy life, it is increasingly common as people choose dating online when they want to find a person to date. Online dating is very convenient as people will not need to meet each other first, so they can save a lot of time, money, and efforts.