Pagdating ng balanghay

Posted by / 05-Oct-2016 20:00

Ikinodigo ang mga barangay at ang kayarian nito sa ilalim ng Kodigo sa Lokal na Pamahalaan ng 1991 (Local Government Code of 1991).

==Kayarian Ang barangay ay binubuo ng isang Punong Barangay at pitong kagawad.

Ang barangay ay ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan. Ang mga bayan at lungsod ay binubuo ng mga barangay.

Sa kasalukuyan, may 41,995 barangay sa buong Pilipinas.

Dahil isang kasaping ex officio ng Kapulungang Pambarangay (Barangay Council) ang lokal na pangulo ng Sangguniang Kabataan, may walong kagawad ang isang barangay.

Sa ilalim ng Kapulungang Pambarangay, may walong lupon kung saan namumuno ang isang kagawad.

Sa panahong ito itinatawag na rin ang mga barangay bilang barrio.

Ayon sa utos ni Haring Felipe II, ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga datu bilang cabeza de barangay ay dapat protektahan.Isinabi na ang barangay bilang isang yunit ng pamahalaang lokal ay nakakuha ng inspirasyon sa mga balangay (isang uri ng bangka) na ginamit ng mga ninunong Pilipino sa kanilang pagdating sa Pilipinas.Sa panahon ng mga ninuno o bago ng kolonisasyon, isang barangay ay binuo ng mga taong galing sa iba't-ibang bahagi ng Timog-silangang Asya na dumating sa pook na iyon sa pamamagitan ng bangka. Sa panahon ng mga Espanyol o Kastila, ang mga iba't-ibang barangay ay pinagsamahan upang makabuo ng mga bayan at lungsod.Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu.Ang pangunahing responsabilidad ng mga cabeza de barangay ay kumulekta ng mga buwis mula sa residente ng kanilang mga barangay.

pagdating ng balanghay-52pagdating ng balanghay-32pagdating ng balanghay-53

Pagdating ng mga Amerikano, inihalal na ang mga cabeza de barangay at nawala ang kanilang mga pribilehiyo sa ilalim ng mga Kastila.

One thought on “pagdating ng balanghay”

  1. Everyone I know either has Tinder on their phone, has it installed and doesn’t want to admit it, or is a nun. Are you able to ignite a little more than curiosity in your matches or are you the type of guy that gets featured on one of those “embarrassing Tinder stories” articles?