Dating pitesti 121chat sexxy

Posted by / 16-Aug-2015 14:46

Dating pitesti

Atestarea documentară de la 1388 a făcut din Pitești, alături de Câmpulung, Curtea de Argeș, Brăila și Slatina, unul dintre cele mai vechi târguri.

Prima menționare a Piteștiului ca oraș apare la 1 aprilie 1510, într-o carte a lui Vlăduț.

În oraș au avut proprietăți numeroși boieri și dregători, dintre aceștia cei mai de seamă au fost Goleștii, Izvoranii, Cantacuzinii, Craioveștii, dar și doi domnitori, Mihai Viteazul (1593-1601) și Neagoe Basarab, acesta din urmă construind între 1512 și 1521 la Pitești curtea voievodală.

Piteștiul este una dintre cele mai vechi așezări umane din România.

Descoperiri arheologice au confirmat ipoteza conform căreia tribul condus de Dromihaetes (sec. Hr.) și-a avut rădăcinile în această zonă, tribul fiind identificat cu ordessenii sau argessenii (o populație de pe malurile Argeșului) .În perioada daco-romană, orașul a făcut parte din regiunea Moesia Inferior, iar mai târziu din Dacia Malvensis.Din acea perioadă datează și numeroasele fragmente de zidărie, ceramică și monede.Cel mai important monument din județ, datând din acea perioadă, este Castrul roman de la Albota care era o tabără militară fortificată construită pe granița estică a Daciei.Cancelaria Domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521) a emis la 22 noiembrie 1517 un hrisov în care este semnalată existența curților domnești la Pitești.

dating pitesti-5dating pitesti-73dating pitesti-37

One thought on “dating pitesti”

  1. One thing that I do not like about this site is that they advertise their pay per click ad service all over. They also have a silver gallery and a gold gallery which used to be classified by cost but now it is free to browse both galleries which is a nice bonus for those searching for a potential lifelong partner.